Na tání ledovců nahlíží pozitivně málokterý ekolog, Arctic Connect konsorcium v tání ale vidí příležitost. V místech, kde se předtím o pokládání datových kabelů pouze vtipkovalo, je nyní kabely možno opravdu položit. Připravovaný projekt by mohl přinést první optický kabel, propojující Evropu, Čínu a Japonsko.

V plánu je vystavět 10 000 kilometrů optického kabelu. Projekt by měl být od začátku stavby hotový do roka nebo do 16 měsíců. Stát by měl kolem 770 milionů euro. „Máme v plánu, že 6000 kilometrů kabelu povede za severním polárním kruhem, takže jsme potřebovali důvěryhodného ruského partnera. Proces příprav se nyní výrazně zrychlil,“ uvedl v mobilním interview výkonný poradce Arctic Connect Jukka-Pekka Joensuu.

Artic Connect předpokládá, že by dokončení projektu mohlo motivovat k migraci mamutích datacenter do severní Skandinávie. To by mohlo přinést snížení delaye networkové komunikace až o 40 %. Z toho by mohly těžit společnosti jako Google, Microsoft a Amazon, které tok dat směřují celosvětově. Joensuu doufá, že se do projektu zapojí i USA a Arctic Connect protáhnou optický kabel až na Aljašku.

Zatím do projektu ale Washington zapojený není a Evropa musí být připravená na spolupráci s Ruskem. Ruský prezident Vladimír Putin v roce 2007 potvrdil svůj nárok na arktickou oblast posláním dvou miniponorek na severní pól. Ty na mořské dno zapíchly ruskou vlajku.

Jsou známy případy, kdy v minulosti státní dozorčí orgány využívaly podmořské data kabely. Cinia Group, vedoucí společnost v koncernu Artic Connect, tvrdí, že jejich protiopatření tento problém kyber bezpečnosti vyřešilo. Kabely spojující Evropu s Japonskem budou oddělené od těch spojující Rusko s Eurasií. Toto rozdělení je součástí architektury, kterou popisuje jako „neutrální infrastrukturu“. „Projekty přece neplánujete podle současné politické situace. Jeho hlavním účelem je rozvinout digitální business modely a posunout se do nové éry industrializace,“ vyjádřil se Jukka-Pekka Joensuu.