IoT.water nabízí své řešení pro dálkové odečty vody, na bázi IoT, významným vodárenským společnostem v České republice i přímo městům a obcím. První komerční pilotní projekty v počtu 2000 instalací byly zahájeny na podzim roku 2017. Z výsledků těchto pilotních projektů je síť LoRaWAN nejdostupnější a nejstabilnější technologií pro účely odečtů vodoměrů.

IoT.water nabízí své služby dálkových odečtů v rámci celé ČR. Jsou integrátorem IoT služeb – vyvíjejí vlastní hardware, aplikace pro zpracování dat a dodávají komplexní řešení pro správu a odečty vodoměrů

„V současné době pokračujeme v rozšiřování naší IoT sítě LoRaWAN na základě potřeb zákazníků. Pokrýváme nadále taková místa, kde je reálné využití služeb v rámci IoT. Společnost IoT.water je jedním z typických partnerů, u kterých vznikla poptávka po dokrytí signálem. V rámci svých pilotních projektů zákazníci IoT.water potvrdili, že LoRaWAN je pro potřebu dálkových odečtů vhodnou technologií, a to díky vysoké kvalitě dostupnosti a přenosu dat,“ uvádí k uzavření spolupráce obchodní ředitel CRA Miloš Mastník.

 „Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli pro spolupráci s CRA, je individuální přístup a možnost přizpůsobit pokrytí IoT sítě potřebám našich zákazníků. Podle jejich vyjádření byli v odečtech prostřednictvím LoRaWAN sítě úspěšnější a díky tomu i spokojenější s naším komplexním řešením a službami,“ dodává ke spolupráci s námi jednatel společnosti IoT.water Pavel Válek.

Naše IoT síť postavená na technologii LoRaWAN pokrývá v současné době aglomerace na celém území ČR. V současné době probíhá plánované plošné do-pokrývání a také individuální výstavba na základě poptávky po dostupnosti signálu v konkrétních projektech. Kromě IoT sítě nabízíme také služby CRA IoT cloudu. Ten je technologicky neutrální službou, lze ji využít pro jakoukoliv platformu i mimo LoRaWAN a je kompatibilní také s analytickými a business intelligence nástroji třetích stran. Ve spolupráci s dalšími partnery nabízíme svým zákazníkům kompletní end-to-end řešení.